ELearning-modulen syftar till att ge deltagarna verktyg för att uppdatera och förbättra strukturen på befintliga beredskapsplaner, särskilt när det gäller

 • Medvetenhet om den senaste rättsliga ramen.
 • Bedömning av kapaciteten för utslaktning/slakt och ett snabbt genomförande av avlivning av djur för sjukdomsbekämpning.
 • Planering och säkerställande av mänskliga och andra resurser.
 • Uppfylla EU:s djurskyddskrav.
 • Intern och extern kommunikation i kristider.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittlig varaktighet: 6 timmar
Online
 • 3 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Beredskapsplanering för djursjukdomar – modul eLearning