Cieľom modulu elektronického vzdelávania je poskytnúť účastníkom nástroje na aktualizáciu a zlepšenie štruktúry existujúcich pohotovostných plánov, najmä pokiaľ ide o:

 • Informovanosť o nedávnom právnom rámci.
 • Posúdenie kapacity na usmrtenie/zabitie a rýchle vykonanie depopulácie zvierat na účely kontroly chorôb.
 • Plánovanie a zabezpečenie ľudských a iných zdrojov.
 • Dodržiavanie požiadaviek EÚ na dobré životné podmienky zvierat.
 • Interná a externá komunikácia v čase krízy.

Funkcie

365 dní prístup
 • Priemerné trvanie: 6 hodiny
Online
 • 3 jednotky
 • Samojazdené
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládnym úradníkom, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie eLearning BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám môže pomôcť.
Plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí v súvislosti s chorobami zvierat – modul elektronického vzdelávania