Moduł e-uczenia się ma na celu zapewnienie uczestnikom narzędzi służących aktualizacji i poprawie struktury istniejących planów awaryjnych, w szczególności w odniesieniu do:

 • Znajomość najnowszych ram prawnych.
 • Ocenę zdolności do uboju/ubojów oraz szybkie wdrożenie likwidacji zwierząt w celu zwalczania chorób.
 • Planowanie i zabezpieczanie zasobów ludzkich i innych.
 • Zgodność z wymogami UE w zakresie dobrostanu zwierząt.
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna w czasach kryzysu.

Funkcje

365 dni dostępu
 • Średni czas trwania: 6 godzin
Online
 • 3 Jednostki
 • Samopakowany
 • Materiały multimedialne
Dostępne języki:

Jak się zapisać?

 • Jeśli jesteś urzędnikiem rządowym, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eLearning w ramach programu BTSF.
 • Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w instytucjach UE, skontaktuj się pod adresem HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, aby złożyć wniosek o rejestrację.
 • Wszelkie inne pytania prosimy o przesłanie wiadomości na adres HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, a zespół BTSF ACADEMY chętnie udzieli Państwu pomocy.
Planowanie awaryjne dotyczące chorób zwierząt – moduł e-uczenia się