Модулът за електронно обучение има за цел да предостави на участниците инструменти за актуализиране и подобряване на структурата на съществуващите планове за действие при извънредни ситуации, особено по отношение на:

 • Осведоменост за неотдавнашната правна рамка.
 • Оценката на капацитета за умъртвяване/клане и бързото унищожаване на животните с цел контрол на болестите.
 • Планирането и осигуряването на човешки и други ресурси.
 • Спазване на изискванията на ЕС за хуманно отношение към животните.
 • Вътрешна и външна комуникация по време на криза.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна продължителност: 6 часа
Електронна
 • 3 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Планиране на действия при извънредни ситуации при болести по животните — модул за електронно обучение