Modulen eLearning syftar till att förbättra den offentliga kontrollpersonalens kunskaper och färdigheter när det gäller slaktkycklingars välbefinnande.

Utbildningens särskilda mål är följande:

 • Att förbättra de grundläggande kunskaperna om slaktkycklingars välbefinnande.
 • Att presentera god praxis, verktyg och förfaranden för utredningsmetoder som bidrar till att upptäcka överträdelser av slaktkycklingars välbefinnande.
 • Att bidra till att sprida god praxis – med särskild uppmärksamhet på hantering av skräp, ventilation och vikten av att få denna professionellt kontrollerade.
 • Att komplettera befintliga utbildningskurser om djurskydd inom ramen för Bättre utbildning för säkrare livsmedel.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittlig varaktighet: 6 timmar
Online
 • 3 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Slaktkycklingars välbefinnande på gårdar – eLearning-modulen