Namen modula e-učenja je izboljšati znanje in spretnosti osebja za uradni nadzor v zvezi z dobrobitjo brojlerjev.

Posebni cilji usposabljanja so:

 • Izboljšati osnovno znanje o dobrem počutju pitovnih piščancev.
 • Predstaviti dobre prakse, orodja in postopke v zvezi s preiskovalnimi tehnikami, ki pomagajo odkriti kršitve za dobrobit brojlerjev.
 • Pomoč pri razširjanju dobrih praks – s posebnim poudarkom na ravnanju z odpadki, prezračevanju in pomenu strokovnega preverjanja teh praks.
 • Dopolniti obstoječe tečaje usposabljanja BTSF o dobrem počutju živali.

Značilnosti

Dostop 365 dni
 • Povprečno trajanje: 6 ur
Online
 • 3 enote
 • Samoplačni
 • Multimedijskih
Na voljo na:

Registracija

 • Če ste vladni uradnik, se lahko prijavite z aplikacijo BTSF eLearning.
 • Če ste zaposleni v institucijah EU, se obrnite na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu in zaprosite za registracijo.
 • Za vsa druga vprašanja pošljite sporočilo na naslov HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, ekipa BTSF ACADEMY pa vam bo z veseljem pomagala.
Dobrobit brojlerjev na kmetijah – modul e-učenja