Cieľom modulu eLearning je zlepšiť znalosti a zručnosti personálu úradných kontrol, pokiaľ ide o dobré životné podmienky brojlerových kurčiat.

Špecifické ciele odbornej prípravy sú:

 • Zlepšiť základné poznatky o dobrých životných podmienkach brojlerových kurčiat.
 • Predstaviť osvedčené postupy, nástroje a postupy týkajúce sa vyšetrovacích techník, ktoré pomáhajú odhaľovať porušenia dobrých životných podmienok brojlerov.
 • Pomôcť šíriť osvedčené postupy – s osobitným dôrazom na nakladanie s podstielkou, vetranie a dôležitosť ich profesionálnej kontroly.
 • Doplniť existujúce kurzy odbornej prípravy BTSF o dobrých životných podmienkach zvierat.

Funkcie

365 dní prístup
 • Priemerné trvanie: 6 hodiny
Online
 • 3 jednotky
 • Samojazdené
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládnym úradníkom, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie eLearning BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám môže pomôcť.
Dobré životné podmienky brojlerov v poľnohospodárskych podnikoch – modul elektronického vzdelávania