Η ενότητα eLearning αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού επίσημων ελέγχων όσον αφορά την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής.

Οι ειδικοί στόχοι της κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Βελτίωση των βασικών γνώσεων σχετικά με την καλή μεταχείριση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής.
 • Παρουσίαση ορθών πρακτικών, εργαλείων και διαδικασιών σχετικά με τις τεχνικές έρευνας που βοηθούν στον εντοπισμό παραβάσεων για την καλή διαβίωση των κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής.
 • Συμβολή στη διάδοση ορθών πρακτικών — με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των απορριμμάτων, τον αερισμό και τη σημασία του επαγγελματικού ελέγχου.
 • Συμπλήρωση των υφιστάμενων μαθημάτων κατάρτισης BTSF σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση διάρκεια: 6 ώρες
Διαδικτυακά
 • 3 μονάδες
 • Αυτοπαγής
 • Πολυμέσα
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της εφαρμογής BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει.
Καλή μεταχείριση κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής σε εκμεταλλεύσεις — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης