Cílem modulu eLearning je zlepšit znalosti a dovednosti pracovníků provádějících úřední kontroly, pokud jde o dobré životní podmínky kuřat brojlerů.

Specifické cíle odborné přípravy jsou:

 • Zlepšit základní znalosti o dobrých životních podmínkách kuřat chovaných na maso.
 • Představit osvědčené postupy, nástroje a postupy týkající se vyšetřovacích technik, které pomáhají odhalit porušování dobrých životních podmínek brojlerů.
 • Napomáhat šíření osvědčených postupů – se zvláštním důrazem na nakládání s odpadky, větrání a význam profesionální kontroly.
 • Doplnit stávající kurzy odborné přípravy BTSF v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Funkce

365 dní přístupu
 • Průměrná doba trvání: 6 hodinám
Online
 • 3 jednotky
 • Samovolný
 • Multimediální
Dostupné jazyky:

Jak se registrovat

 • Jste-li vládním úředníkem, můžete se přihlásit prostřednictvím aplikace BTSF eLearning.
 • Pokud jste zaměstnancem pracujícím v orgánech EU, obraťte se na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu s žádostí o registraci.
 • V případě jakýchkoli dalších dotazů zašlete zprávu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu Můžete Vám pomoci tým AKADEMY BTSF.
Dobré životní podmínky brojlerů v zemědělských podnicích – modul eLearning