Модулът за електронно обучение има за цел да подобри знанията и уменията на служителите, извършващи официален контрол, по отношение на хуманното отношение към бройлерите.

Конкретните цели на обучението са:

 • Подобряване на основните познания за хуманното отношение към бройлерите.
 • Представяне на добри практики, инструменти и процедури, свързани с техники за разследване, които помагат за откриване на нарушения на хуманното отношение към бройлерите.
 • Да се подпомогне разпространението на добри практики, като се обърне специално внимание на управлението на отпадъците, вентилацията и значението на професионалната проверка на това.
 • Допълване на съществуващите курсове за обучение в областта на хуманното отношение към животните по програмата BTSF.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна продължителност: 6 часа
Електронна
 • 3 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Хуманно отношение към бройлерите в стопанствата — модул за електронно обучение