Tečaj usposabljanjaBTSF o sredstvih za izboljšanje živil (tečaj B).

Splošni cilji tečaja so:

Širjenje znanja in najboljših praks v zvezi s pristopom EU k ocenjevanju, odobritvi, spremljanju in nadzoru aditivov za živila, arom in encimov. Program vključuje nove praktično usmerjene elemente za lažje razumevanje zakonodaje in njenega izvrševanja.

Predmet obravnava naslednje teme:

 • Pravni okvir sredstev za izboljšanje živil
 • Oblikovanje uradnega nadzora nad FIA
 • Smernice za aditive za živila
 • Smernice za razvrstitev živilske sestavine z barvilnimi lastnostmi
 • Nove smernice EU, ki pojasnjujejo načelo prenosa
 • Vprašanja in odgovori o aromah za živila
 • Nova objava o odobrenih encimih
 • Priloga o barvilih za živila (ki jo trenutno razvija Skupno raziskovalno središče)
 • Povzetek obvestil RASFF o FIA in uporaba podatkovne zbirke RASFF
 • Spremljanje vnosa aditivov za živila
 • Skupna metodologija za zbiranje informacij od držav članic
 • Priprava načrtov uradnega nadzora nad FIA
 • Cilji načrtov nadzora
 • Opredelitev organov in njihovo sodelovanje pri načrtih nadzora, vključno z laboratoriji
 • Enotno izvajanje nacionalnih načrtov nadzora nad FIA
 • Elementi, ki jih je treba upoštevati pri prednostnem razvrščanju pri oceni finančnih posledic (tveganje, ki izhaja iz uporabe, verjetnost zavajanja, pretekle evidence, zanesljivost lastnega nadzora, ki ga izvajajo gospodarski subjekti ali tretje osebe)
 • Primeri različnih orodij za razvrščanje tveganj. Identifikacija in izbira aditivov in arom, ki jih je treba obravnavati prednostno
 • Opis prehranske verige v primeru FIA, posebni premisleki za identifikacijo in kategorizacijo nosilcev živilske dejavnosti, ki jih je treba nadzorovati za aditive, encime in arome
 • Izbira najustreznejših metod za uradni nadzor finančnih instrumentov, inšpekcijskih pregledov, dobre proizvodne prakse, presoj HACCP, spremljanja raziskav, vzorčenja in analize
 • Izvajanje uradnega nadzora
 • Inšpekcijski postopki, strategije vzorčenja
 • Ukrepi, ki jih je treba sprejeti v primeru kršitev. Učinkovitost in uspešnost načrta nadzora pri nadaljnjih ukrepih
 • Opredelitev kazalnikov, zbiranje podatkov in analiza rezultatov
 • Komunikacijske strategije, ki se uporabljajo za uradni nadzor FIA
 • Diagnostika potreb po usposabljanju in organizacija načrtov usposabljanja

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za profile in delovna mesta, opisana v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Tečaj usposabljanja je namenjen osebju pristojnih organov, ki sodeluje pri načrtovanju nadzornih dejavnosti na področju sredstev za izboljšanje živil in/ali je odgovorno za revizijo v osrednjih/regionalnih organih.
Zasedanje Datum začetka Končni datum mesto Država
5 13/05/2024 17/05/2024 Madrid Španija
6 04/11/2024 08/11/2024 svetega Julijana Malta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madrid Španija
8 14/04/2025 18/04/2025 Atene Grčija
Sredstva za izboljšanje živil (tečaj B)