BTSF Trainingscursus Food Improvement Agents (cursus B).

De algemene doelstellingen van de cursus zijn:

Verspreiding van kennis en beste praktijken met betrekking tot de EU-aanpak voor de evaluatie, toelating, monitoring en controle van levensmiddelenadditieven, aroma’s en enzymen. Het programma bevat nieuwe praktische kenmerken om het begrip van de wetgeving en de handhaving ervan te vergemakkelijken.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Juridisch kader van voedselverbeteraars
 • Ontwerp van officiële controles op FIA
 • Richtsnoeren voor levensmiddelenadditieven
 • Leidraad voor de indeling van een voedselingrediënt met kleureigenschappen
 • Nieuw richtsnoer van de EU waarin het overdrachtsbeginsel wordt toegelicht
 • V/A over levensmiddelenaroma’s
 • Nieuwe publicatie over toegelaten enzymen
 • Bijlage over kleurstoffen (momenteel ontwikkeld door het GCO)
 • Samenvatting van de RASFF-kennisgevingen over de FIA en het gebruik van de RASFF-databank
 • Monitoring van de inname van levensmiddelenadditieven
 • Gemeenschappelijke methode voor het verzamelen van informatie van de lidstaten
 • Voorbereiding van officiële controleplannen voor FIA
 • Doelstellingen van controleplannen
 • Identificatie en betrokkenheid van autoriteiten bij controleplannen, met inbegrip van laboratoria
 • Uitvoering van nationale controleplannen inzake FIA op uniforme wijze
 • Elementen die in aanmerking moeten worden genomen voor prioritering in FIA (risico dat voortvloeit uit het gebruik, waarschijnlijkheid van misleiding, gegevens uit het verleden, betrouwbaarheid van eigen controles door exploitanten of derden)
 • Voorbeelden van verschillende risico ranking tools. Identificatie en selectie van additieven en aroma’s die als prioriteit moeten worden beschouwd
 • Beschrijving van de voedselketen in het geval van FIA, specifieke overwegingen voor de identificatie en indeling van exploitanten van levensmiddelenbedrijven die moeten worden gecontroleerd voor additieven, enzymen en aroma’s
 • Selectie van de meest geschikte methoden voor officiële controles op FIA’s, inspectie, GMP, audits van HACCP, monitoringenquêtes, bemonstering en analyse
 • Uitvoering van officiële controles
 • Inspectieprocedures, bemonsteringsstrategieën
 • Maatregelen die moeten worden genomen in geval van inbreuken. Follow-up van de effectiviteit en effectiviteit van het controleplan
 • Definitie van indicatoren, verzameling van gegevens en analyse van de resultaten
 • Communicatiestrategieën die van toepassing zijn op de officiële controle van de FIA
 • Diagnose van opleidingsbehoeften en organisatie van opleidingsplannen

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

 • De opleiding is gericht op personeel van de bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de planning van controleactiviteiten op het gebied van voedselverbeteraars en/of verantwoordelijk zijn voor audits bij centrale/regionale autoriteiten.
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
5 13/05/2024 17/05/2024 Madrid Spanje
6 04/11/2024 08/11/2024 St. Julian’s Malta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madrid Spanje
8 14/04/2025 18/04/2025 Athene Griekenland
Voedselverbeteraars (cursus B)