BTSF mokymo kursas apie maisto gerinimo veiksnius (B kursas).

Bendrieji kurso tikslai yra šie:

Skleisti žinias ir geriausią patirtį, susijusią su ES požiūriu į maisto priedų, kvapiųjų medžiagų ir fermentų vertinimą, leidimų išdavimą, stebėseną ir kontrolę. Programa apima naujas praktines ypatybes, kad būtų lengviau suprasti teisės aktus ir jų vykdymą.

Kursas skirtas šioms temoms:

 • Maisto gerinimo medžiagų teisinė sistema
 • FIA oficialios kontrolės struktūra
 • Rekomendaciniai dokumentai dėl maisto priedų
 • Rekomendacinis dokumentas dėl dažančiųjų savybių turinčios maisto sudedamosios dalies klasifikavimo
 • Naujas ES rekomendacinis dokumentas, kuriame paaiškinamas perkėlimo principas
 • Q/A dėl maisto kvapiųjų medžiagų
 • Naujas leidinys apie leidžiamus fermentus
 • Priedas dėl maisto medžiagų dažymo (šiuo metu jį rengia Jungtinis tyrimų centras)
 • RASFF pranešimų apie FIA ir RASFF duomenų bazės naudojimą santrauka
 • Maisto priedų suvartojimo stebėsena
 • Bendra informacijos iš valstybių narių rinkimo metodika
 • FIA oficialios kontrolės planų rengimas
 • Kontrolės planų tikslai
 • Institucijų, įskaitant laboratorijas, nustatymas ir dalyvavimas kontrolės planuose
 • FIA nacionalinių kontrolės planų įgyvendinimas vienodai
 • Elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant FIA prioritetus (rizika, kylanti dėl naudojimo, klaidinimo tikimybė, praeities įrašai, veiklos vykdytojų ar trečiųjų šalių pačių vykdomos kontrolės patikimumas)
 • Įvairių rizikos reitingavimo priemonių pavyzdžiai. Priedų ir kvapiųjų medžiagų, kurioms turi būti teikiama pirmenybė, nustatymas ir atranka
 • Maisto grandinės aprašymas FIA atveju, konkretūs aspektai, susiję su maisto tvarkymo subjektų, kurie turi būti kontroliuojami priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų atžvilgiu, identifikavimu ir skirstymu į kategorijas
 • Tinkamiausi FIA oficialios kontrolės, tikrinimo, GGP, RVASVT audito, stebėsenos tyrimų, mėginių ėmimo ir analizės metodų atranka
 • Oficialios kontrolės įgyvendinimas
 • Tikrinimo procedūros, mėginių ėmimo strategijos
 • Priemonės, kurių reikia imtis pažeidimų atveju. Tolesnių veiksmų veiksmingumas ir kontrolės plano veiksmingumas
 • Rodiklių apibrėžimas, duomenų rinkimas ir rezultatų analizė
 • Oficialiajai FIA kontrolei taikomos komunikacijos strategijos
 • Mokymo poreikių diagnostika ir mokymo planų rengimas

Ši mokymo programa skirta toliau aprašytiems profiliams ir pareigoms. Prieš pateikdami arba tvirtindami paraiškas patikrinkite atitiktį atrankos kriterijams.

 • Mokymo kursas skirtas kompetentingų institucijų darbuotojams, kurie dalyvauja planuojant maisto gerinimo medžiagų kontrolės veiklą ir (arba) yra atsakingi už centrinės ir (arba) regioninės valdžios institucijų auditą.
Sesija Pradžios data Pabaigos data Miestas Šalis
5 13/05/2024 17/05/2024 Madridas Ispanija
6 04/11/2024 08/11/2024 St. Julian’s Мalta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madridas Ispanija
8 14/04/2025 18/04/2025 Atėnai Graikija
Maistą gerinančios medžiagos (B kursas)