Tečaj BTSF-a o sredstvima za poboljšanje hrane (tečaj B).

Opći ciljevi tečaja su:

širenje znanja i najboljih praksi povezanih s pristupom EU-a evaluaciji, odobravanju, praćenju i kontroli prehrambenih aditiva, aroma i enzima. Program uključuje nove značajke usmjerene na praktičnu primjenu kako bi se olakšalo razumijevanje zakonodavstva i njegova provedba.

Tečaj se bavi sljedećim temama:

 • Pravni okvir za sredstva za poboljšanje hrane
 • Osmišljavanje službenih kontrola FIA-e
 • Smjernice za prehrambene aditive
 • Smjernice za razvrstavanje sastojka hrane koji ima bojila
 • Nove smjernice EU-a u kojima se objašnjava načelo prijenosa
 • Pitanja i odgovori o prehrambenim aromama
 • Nova publikacija o odobrenim enzimima
 • Prilog o bojanju prehrambenih materijala (trenutačno ga izrađuje Zajednički istraživački centar)
 • Sažetak obavijesti RASFF-a o FIA-i i upotreba baze podataka RASFF-a
 • Praćenje unosa prehrambenih aditiva
 • Zajednička metodologija za prikupljanje informacija od država članica
 • Priprema planova službenih kontrola FIA-e
 • Ciljevi planova kontrole
 • Utvrđivanje i uključivanje tijela u planove kontrola, uključujući laboratorije
 • Provedba nacionalnih planova kontrole FIA-e na ujednačen način
 • Elementi koje treba razmotriti za određivanje prioriteta u FIA-i (rizik koji proizlazi iz uporabe, vjerojatnost obmane, prethodna evidencija, pouzdanost vlastitih kontrola gospodarskih subjekata ili trećih strana)
 • Primjeri različitih alata za rangiranje rizika. Identifikacija i odabir aditiva i aroma koje treba smatrati prioritetom
 • Opis prehrambenog lanca u slučaju FIA-e, posebna razmatranja za identifikaciju i kategorizaciju subjekata u poslovanju s hranom koje treba kontrolirati za aditive, enzime i arome
 • Odabir najprikladnijih metoda za službene kontrole FOJ-eva, inspekciju, DPP, revizije HACCP-a, nadzorna istraživanja, uzorkovanje i analizu
 • Provedba službenih kontrola
 • Inspekcijski postupci, strategije uzorkovanja
 • Mjere koje treba poduzeti u slučaju kršenja. Djelotvornost i djelotvornost plana kontrola nakon provedbe mjera
 • Definicija pokazatelja, prikupljanje podataka i analiza rezultata
 • Komunikacijske strategije koje se primjenjuju na službenu kontrolu FIA-e
 • Dijagnostika potreba za osposobljavanjem i organizacija planova osposobljavanja

Ovaj program osposobljavanja osmišljen je za profile i radna mjesta opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Tečaj je namijenjen osoblju nadležnih tijela koje je uključeno u planiranje kontrolnih aktivnosti u području sredstava za poboljšanje hrane i/ili je zaduženo za reviziju u središnjim/regionalnim tijelima.
Sjednica Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
5 13/05/2024 17/05/2024 Madrid Španjolska
6 04/11/2024 08/11/2024 Svetog Julijana Malta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madrid Španjolska
8 14/04/2025 18/04/2025 Atena Grčka
Sredstva za poboljšanje hrane (tečaj B)