BTSF:n kurssi elintarvikkeiden parannusaineista (kurssi B).

Kurssin yleiset tavoitteet ovat:

levittää tietoa ja parhaita käytäntöjä EU:n lähestymistavasta elintarvikelisäaineiden, aromien ja entsyymien arviointiin, hyväksymiseen, seurantaan ja valvontaan. Ohjelma sisältää uusia käytännönläheisiä ominaisuuksia, jotka helpottavat lainsäädännön ymmärtämistä ja sen täytäntöönpanoa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Elintarvikkeiden parannusaineiden oikeudellinen kehys
 • FIA:n virallisen valvonnan suunnittelu
 • Elintarvikelisäaineita koskevat ohjeasiakirjat
 • Ohjeasiakirja elintarvikkeen ainesosan, jolla on värjäysominaisuuksia, luokituksesta
 • Uusi EU:n ohjeasiakirja siirtoperiaatteesta
 • Kysymyksiä ja vastauksia elintarvikearomeista
 • Hyväksyttyjä entsyymejä koskeva uusi julkaisu
 • Elintarvikkeiden väriaineita koskeva liite (YTK:n parhaillaan laatima)
 • Yhteenveto FIA:ta koskevista RASFF-ilmoituksista ja RASFF-tietokannan käytöstä
 • Elintarvikelisäaineiden saannin seuranta
 • Yhteinen menetelmä tietojen keräämiseksi jäsenvaltioilta
 • FIA:n virallista valvontaa koskevien suunnitelmien laatiminen
 • Valvontasuunnitelmien tavoitteet
 • Viranomaisten, myös laboratorioiden, tunnistaminen ja osallistuminen valvontasuunnitelmiin
 • Rahanpesun selvittelykeskusten kansallisten valvontasuunnitelmien yhdenmukainen täytäntöönpano
 • Seikat, jotka on otettava huomioon priorisoinnissa FIA:ssa (käytöstä aiheutuva riski, harhaanjohtavuuden todennäköisyys, aiemmat tiedot, toimijoiden tai kolmansien osapuolten omien tarkastusten luotettavuus)
 • Esimerkkejä erilaisista riskiluokitusvälineistä. Ensisijaisina pidettävien lisäaineiden ja aromien tunnistaminen ja valinta
 • Elintarvikeketjun kuvaus FIA:n tapauksessa, erityisnäkökohdat lisäaineiden, entsyymien ja aromien osalta tarkastettavien elintarvikealan toimijoiden tunnistamista ja luokittelua varten
 • Asianmukaisimpien menetelmien valinta FIA:iden virallista valvontaa, tarkastuksia, hyviä tuotantotapoja, HACCP-auditointeja, seurantatutkimuksia, näytteenottoa ja analysointia varten
 • Virallisen valvonnan toteuttaminen
 • Tarkastusmenettelyt, näytteenottostrategiat
 • Rikkomustapauksissa toteutettavat toimenpiteet. Valvontasuunnitelman tehokkuuden ja vaikuttavuuden seurantatoimet
 • Indikaattorien määrittely, tiedonkeruu ja tulosten analysointi
 • FIA:n viralliseen valvontaan sovellettavat viestintästrategiat
 • Koulutustarpeiden diagnosointi ja koulutussuunnitelmien järjestäminen

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden noudattaminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Koulutus on tarkoitettu toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle, joka osallistuu valvontatoimien suunnitteluun elintarvikkeiden parannusaineiden alalla ja/tai vastaa tarkastuksista keskus-/alueviranomaisissa.
Istunto Alkamispäivä Päättymispäivä Kaupunki Maa
5 13/05/2024 17/05/2024 Madrid Espanja
6 04/11/2024 08/11/2024 St. Julian's (kirkko) Malta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madrid Espanja
8 14/04/2025 18/04/2025 Ateena Kreikka
Elintarvikkeiden parannusaineet (kierros B)