Školicí kurzBTSF o činitelích zlepšujících vlastnosti potravin (kurz B).

Celkové cíle kurzu jsou:

Šířit znalosti a osvědčené postupy týkající se přístupu EU k hodnocení, povolování, monitorování a kontrole potravinářských přídatných látek, látek určených k aromatizaci a enzymů. Program zahrnuje nové praktické prvky, které usnadňují pochopení právních předpisů a jejich prosazování.

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Právní rámec pro látky zlepšující vlastnosti potravin
 • Návrh úředních kontrol FIA
 • Pokyny k potravinářským přídatným látkám
 • Pokyny pro klasifikaci složky potravin s barvicími vlastnostmi
 • Nové pokyny EU vysvětlující zásadu přenosu
 • Otázky a odpovědi týkající se látek určených k aromatizaci potravin
 • Nová publikace o povolených enzymech
 • Příloha o barvicích potravinářských materiálech (v současné době vypracovaná Společným výzkumným střediskem)
 • Shrnutí oznámení RASFF o FIA a používání databáze RASFF
 • Monitorování příjmu potravinářských přídatných látek
 • Společná metodika pro shromažďování informací od členských států
 • Příprava plánů úředních kontrol FIA
 • Cíle plánů kontrol
 • Určení a zapojení orgánů do plánů kontrol, včetně laboratoří
 • Jednotné provádění vnitrostátních plánů kontrol FIA
 • Prvky, které je třeba zvážit pro stanovení priorit v posouzení vlivu na životní prostředí (riziko vyplývající z použití, pravděpodobnost zavádějících informací, záznamy z minulosti, spolehlivost vlastních kontrol prováděných hospodářskými subjekty nebo třetí stranou)
 • Příklady různých nástrojů hodnocení rizik. Identifikace a výběr přídatných látek a látek určených k aromatizaci, které je třeba považovat za prioritu
 • Popis potravinového řetězce v případě FIA, zvláštní úvahy pro identifikaci a kategorizaci provozovatelů potravinářských podniků, kteří mají být kontrolováni, pokud jde o přídatné látky, enzymy a látky určené k aromatizaci
 • Výběr nejvhodnějších metod pro úřední kontroly FIA, inspekce, SVP, audity HACCP, monitorovací průzkumy, odběr vzorků a analýzy
 • Provádění úředních kontrol
 • Inspekční postupy, strategie odběru vzorků
 • Opatření, která je třeba přijmout v případě porušení předpisů. Následná opatření – účinnost a účelnost plánu kontrol
 • Definice ukazatelů, sběr údajů a analýza výsledků
 • Komunikační strategie pro úřední kontrolu FIA
 • Diagnostika potřeb v oblasti odborné přípravy a organizace plánů odborné přípravy

Tento školicí program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte, zda jsou splněna kritéria pro výběr.

 • Školení je zaměřeno na pracovníky příslušných orgánů, kteří se podílejí na plánování kontrolních činností v oblasti látek zlepšujících vlastnosti potravin a/nebo jsou pověřeni auditem v ústředních/regionálních orgánech.
Zasedání Datum zahájení Datum ukončení Město Země
5 13/05/2024 17/05/2024 Madrid Španělsko
6 04/11/2024 08/11/2024 svatého Juliana Malta
7 17/02/2025 21/02/2025 Madrid Španělsko
8 14/04/2025 18/04/2025 Atény Řecko
Látky zlepšující vlastnosti potravin (kurz B)