BTSF:s utbildningsprogram om växtskyddskontroller – utbrott inom skogsbruk och prydnadsväxter

Det övergripande målet är följande:

  • Att öka kunskapen och skapa en gemensam och otvetydig förståelse av EU-lagstiftningen och dess korrekta och harmoniserade genomförande i hela EU.
  • Dessutom bör det möjliggöra utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och öka växtskyddstjänsternas effektivitet.

Utbildningens mål är därför att förbättra förståelsen, utbyta kunskap, nationella strategier och bästa praxis när det gäller växtskyddskontroller.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

  • Kurs 3b (HO-FNEU): Officiell personal med ansvar (eller ansvariga officiella organ) som ansvarar för att organisera och genomföra kontroller och undersökningar av utbrott av skadegörare.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spanien
2 19/02/2024 23/02/2024 München Tyskland
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spanien
Växtskyddskontroller – Utbrott inom skogsbruk och prydnadsväxter