Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – izbruhi v gozdarstvu in okrasnih

Splošni cilj je:

  • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
  • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

  • Tečaj 3b (HO-FNEU): Odgovorno uradno osebje (ali pristojni uradni organi), ki je odgovorno za organizacijo in izvajanje nadzora nad izbruhi škodljivih organizmov in preiskav škodljivih organizmov.
Zasedanje Datum začetka veljavnosti Končni datum Mesto Dežela
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španija
2 19/02/2024 23/02/2024 München Nemčija
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španija
Nadzor zdravja rastlin – izbruhi v gozdarstvu in okrasnih rastlin