Program odbornej prípravyBTSF v oblasti fytosanitárnych kontrol – vypuknutie v lesnom hospodárstve a okrasné choroby

Celkovým cieľom je:

  • Zvyšovanie vedomostí a zabezpečenie spoločného a jednoznačného chápania právnych predpisov EÚ a ich správneho a harmonizovaného vykonávania v celej EÚ.
  • Okrem toho by mal umožniť výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi a zvýšiť účinnosť fytosanitárnych služieb.

Ciele odbornej prípravy sú preto zamerané na zlepšenie porozumenia, výmeny poznatkov, vnútroštátnych prístupov a najlepších postupov v oblasti fytosanitárnych kontrol.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

  • Kurz 3b (HO-FNEU): Úradní zamestnanci (alebo zodpovedné úradné orgány) zodpovední za organizovanie a vykonávanie kontroly výskytu škodlivých organizmov a prieskumov škodlivých organizmov.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španielsko
2 19/02/2024 23/02/2024 Mníchov Nemecko
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španielsko
Kontroly zdravia rastlín – vypuknutie v lesnom hospodárstve a okrasné choroby