Program szkoleniowyBTSF w zakresie kontroli zdrowia roślin – ogniska choroby w leśnictwie i ozdobnym

Ogólnym celem wniosku jest:

  • Poszerzanie wiedzy i zapewnianie wspólnego i jednoznacznego zrozumienia prawodawstwa UE oraz jego prawidłowego i zharmonizowanego wdrażania w całej UE.
  • Ponadto powinno to umożliwić wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi oraz zwiększyć skuteczność usług w zakresie zdrowia roślin.

W związku z tym cele szkolenia są ukierunkowane na poprawę zrozumienia, wymiany wiedzy, podejść krajowych i najlepszych praktyk w zakresie kontroli zdrowia roślin.

Szkolenie jest skierowane głównie do:

  • Kurs 3b (HO-FNEU): Pracownicy urzędowi odpowiedzialni (lub odpowiedzialne organy urzędowe) odpowiedzialni za organizację i realizację kontroli ognisk szkodliwych organizmów oraz badania występowania organizmów szkodliwych.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Hiszpania
2 19/02/2024 23/02/2024 W Monachium Niemcy
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Hiszpania
Kontrole zdrowia roślin – Pojawy w leśnictwie i roślin ozdobnych