BTSF-opleidingsprogramma inzake fytosanitaire controles — Outbreuken in bosbouw en sierplanten

De algemene doelstelling is:

  • Het vergroten van de kennis en het zorgen voor een gemeenschappelijk en ondubbelzinnig begrip van de EU-wetgeving en de correcte en geharmoniseerde uitvoering ervan in de hele EU.
  • Bovendien moet het de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten mogelijk maken en de doeltreffendheid van fytosanitaire diensten vergroten.

Daarom zijn de doelstellingen van de opleiding gericht op het verbeteren van het begrip, de uitwisseling van kennis, nationale benaderingen en beste praktijken op het gebied van fytosanitaire controles.

De cursus is met name bedoeld voor:

  • Cursus 3b (HO-FNEU): Het officiële personeel (of de verantwoordelijke officiële instanties) dat verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van de bestrijding van uitbraken van schadelijke organismen en het uitvoeren van onderzoeken naar schadelijke organismen.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spanje
2 19/02/2024 23/02/2024 München Duitsland
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spanje
Fytosanitaire controles — breuken in bosbouw en sierplanten