BTSF mācību programma par augu veselības kontroli — slimību uzliesmojumi mežsaimniecībā un dekoratīvajos dekoratīvajos produktos

Vispārīgais mērķis ir šāds:

  • Uzlabot zināšanas un nodrošināt vienotu un nepārprotamu izpratni par ES tiesību aktiem un to pareizu un saskaņotu īstenošanu visā ES.
  • Turklāt tam būtu jāļauj dalībvalstīm apmainīties ar informāciju un pieredzi un palielināt augu veselības pakalpojumu efektivitāti.

Tāpēc apmācības mērķi ir vērsti uz to, lai uzlabotu izpratni, zināšanu, valstu pieeju un paraugprakses apmaiņu augu veselības kontroles jomā.

Šis apmācības kurss galvenokārt ir paredzēts:

  • 3.b kurss (HO-FNEU): Oficiālie darbinieki (vai atbildīgās oficiālās iestādes), kas atbild par kaitīgo organismu uzliesmojumu kontroles un apsekojumu organizēšanu un īstenošanu.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spānija
2 19/02/2024 23/02/2024 Minhenes Vācija
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spānija
Augu veselības kontrole — slimību uzliesmojumi mežsaimniecībā un dekoratīvajos dekoratīvajos produktos