BTSF mokymo programa augalų sveikatos kontrolės srityje. Miškininkystės ir dekoratyvinių gyvūnųprotrūkiai

Bendras tikslas –

  • Gilinti žinias ir užtikrinti bendrą ir nedviprasmišką supratimą apie ES teisės aktus ir jų teisingą bei suderintą įgyvendinimą visoje ES.
  • Be to, ji turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms keistis informacija ir patirtimi ir padidinti augalų sveikatos paslaugų veiksmingumą.

Todėl siekiama mokymo tikslų, kad būtų pagerintas supratimas, keitimasis žiniomis, nacionaliniais metodais ir geriausia patirtimi augalų sveikatos kontrolės srityje.

Kursai daugiausia skirti:

  • 3b kursas (HO-FNEU): Oficialūs darbuotojai (arba atsakingos oficialios įstaigos), atsakingi už kenksmingųjų organizmų protrūkių kontrolės ir kenksmingųjų organizmų tyrimų organizavimą ir įgyvendinimą.
Ji plenarinė sesija Pradžios data 2008 m. Pabaigos data Miestas Šalis
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigas Ispanijoje
2 19/02/2024 23/02/2024 Miuncheno Vokietija
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigas Ispanijoje
Augalų sveikatos kontrolė. Miškų ir dekoratyvinių augalų protrūkiai