BTSF -koulutusohjelma kasvien terveystarkastuksissa – metsän ja koristekasvien tuhot

Yleistavoitteena on:

  • Lisätään tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja sen oikeasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa ja tarjotaan niille yhteinen ja yksiselitteinen käsitys.
  • Lisäksi sen olisi mahdollistettava tietojen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken ja lisättävä kasvinsuojelupalvelujen tehokkuutta.

Sen vuoksi koulutuksen tavoitteina on parantaa kasvinsuojeluvalvontaa koskevien tietojen, kansallisten lähestymistapojen ja parhaiden käytäntöjen ymmärtämistä, vaihtoa.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville:

  • Kurssi 3b (HO-FNEU): Virallinen henkilöstö, joka vastaa haitallisten organismien taudinpurkausten torjunnan ja kartoituksen järjestämisestä ja toteuttamisesta (tai vastuussa olevista virallisista elimistä).
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Espanja
2 19/02/2024 23/02/2024 München Saksa
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Espanja
Kasvien terveystarkastukset – Metsä- ja koristekasvintuhoojat