BTSF-uddannelsesprogram vedrørende plantesundhedskontrol — Udbrud i skovbrug og prydplanter

Det overordnede mål er:

  • At øge kendskabet til og skabe en fælles og utvetydig forståelse af EU-lovgivningen og dens korrekte og harmoniserede gennemførelse i hele EU.
  • Desuden bør det gøre det muligt at udveksle oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne og øge effektiviteten af plantesundhedstjenesterne.

Formålet med uddannelsen er derfor at forbedre forståelsen, udvekslingen af viden, nationale tilgange og bedste praksis inden for plantesundhedskontrol.

Kurset er primært rettet mod:

  • Kursus 3b (HO-FNEU): Officielt personale (eller officielle ansvarlige organer) med ansvar for at tilrettelægge og gennemføre bekæmpelse af udbrud af skadegørere og undersøgelser af skadegørere.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Spanien
2 19/02/2024 23/02/2024 München Tyskland
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Spanien
Plantesundhedskontrol — Udbrud i skovbrug og prydplanter