Program odborné přípravy BTSF v oblasti rostlinolékařských kontrol – ohniska v lesnictví a okrasných rostlinách

Celkovým cílem je:

  • Zvyšování znalostí a zajištění společného a jednoznačného chápání právních předpisů EU a jejich správného a harmonizovaného provádění v celé EU.
  • Dále by měl umožnit výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a zvýšit účinnost rostlinolékařských služeb.

Cíle odborné přípravy jsou proto zaměřeny na zlepšení porozumění, výměnu znalostí, vnitrostátních přístupů a osvědčených postupů v oblasti rostlinolékařských kontrol.

Kurz je určen zejména pro:

  • Kurz 3b (HO-FNEU): Úřední zaměstnanci (nebo odpovědné úřední subjekty) odpovědní za organizaci a provádění kontroly výskytu škodlivých organismů a průzkumy výskytu škodlivých organismů.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 24/04/2023 28/04/2023 Vigo Španělsko
2 19/02/2024 23/02/2024 Mnichov Německo
3 10/06/2024 14/06/2024 Vigo Španělsko
Rostlinolékařské kontroly – ohnisek v lesnictví a okrasných rostlin