Програма за обучение наBTSF по фитосанитарен контрол — огнища в горското стопанство и декоративните

Стратегическата цел е:

  • Повишаване на знанията и осигуряване на общо и недвусмислено разбиране на законодателството на ЕС и неговото правилно и хармонизирано прилагане в целия ЕС.
  • Освен това тя следва да даде възможност за обмен на информация и опит между държавите членки и да повиши ефикасността на фитосанитарните услуги.

Поради това целите на обучението са насочени към подобряване на разбирането, обмена на знания, националните подходи и най-добрите практики в областта на фитосанитарния контрол.

Курсът на обучение е насочен главно към:

  • Курс 3б (HO-FNEU): Официални служители (или отговорни официални органи), отговарящи за организирането и осъществяването на контрол и наблюдение на огнищата на вредители.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 24/04/2023 28/04/2023 Виго Испания
2 19/02/2024 23/02/2024 Мюнхен Германия
3 10/06/2024 14/06/2024 Виго Испания
Фитосанитарен контрол — огнища в горското стопанство и декоративните