BTSF:s utbildningsprogram om växtskyddskontroller – skogsprodukter som inte är timmer

Det övergripande målet är följande:

  • Att öka kunskapen och skapa en gemensam och otvetydig förståelse av EU-lagstiftningen och dess korrekta och harmoniserade genomförande i hela EU.
  • Dessutom bör det möjliggöra utbyte av information och erfarenheter mellan medlemsstaterna och öka växtskyddstjänsternas effektivitet.

Utbildningens mål är därför att förbättra förståelsen, utbyta kunskap, nationella strategier och bästa praxis när det gäller växtskyddskontroller.

Utbildningskursen riktar sig främst till följande:

  • Kurs 2 (finansiella vinster som inte är förenade med handel): Tjänstemän som kontrollerar importerade träemballage och andra skogsprodukter än timmer, och/eller övervakar behandling och märkning av träemballage eller som ansvarar för planering/genomförande av offentliga kontroller av träemballage och andra skogsprodukter än timmer.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estland
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estland
Växtskyddskontroller – andra skogsprodukter än timmer