Program usposabljanjaBTSF o nadzoru zdravja rastlin – nelesni gozdni proizvodi

Splošni cilj je:

  • Izboljšanje znanja ter zagotavljanje skupnega in nedvoumnega razumevanja zakonodaje EU ter njenega pravilnega in usklajenega izvajanja po vsej EU.
  • Poleg tega bi moral omogočati izmenjavo informacij in izkušenj med državami članicami ter povečati učinkovitost služb za zdravstveno varstvo rastlin.

Zato so cilji usposabljanja namenjeni izboljšanju razumevanja, izmenjave znanja, nacionalnih pristopov in najboljših praks na področju nadzora zdravstvenega varstva rastlin.

Tečaj usposabljanja je namenjen predvsem:

  • Tečaj 2 (NTFP): Uradniki, ki nadzorujejo uvoženo blago iz lesa in nelesne gozdne proizvode in/ali nadzorujejo obdelavo in označevanje ZPM ali so odgovorni za načrtovanje/izvajanje uradnega nadzora nad lesom in nelesnimi gozdnimi proizvodi.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 15/05/2023 19/05/2023 Talin Estonija
2 11/12/2023 15/12/2023 Lizbonska Portugalska
3 22/04/2024 26/04/2024 Talin Estonija
Nadzor zdravja rastlin – nelesni gozdni proizvodi