Program odbornej prípravyBTSF v oblasti kontrol zdravia rastlín – nedrevné lesné produkty

Celkovým cieľom je:

  • Zvyšovanie vedomostí a zabezpečenie spoločného a jednoznačného chápania právnych predpisov EÚ a ich správneho a harmonizovaného vykonávania v celej EÚ.
  • Okrem toho by mal umožniť výmenu informácií a skúseností medzi členskými štátmi a zvýšiť účinnosť služieb v oblasti zdravia rastlín.

Ciele odbornej prípravy sa preto zameriavajú na zlepšenie porozumenia, výmeny poznatkov, vnútroštátnych prístupov a najlepších postupov v oblasti rastlinolekárskych kontrol.

Odborná príprava je určená predovšetkým pre:

  • Kurz 2 (NTFP): Úradníci, ktorí kontrolujú dovoz WPM a nedrevné lesné výrobky a/alebo dohliadajú na spracovanie a označovanie WPM alebo ktorí sú zodpovední za plánovanie/vykonávanie úradných kontrol WPM a lesných výrobkov iných ako drevín.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estónsko
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabon Portugalsko
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estónsko
Rastlinolekárske kontroly – nedrevné lesné produkty