Programul de formareBTSF privind controalele fitosanitare – produse forestiere nelemnoase

Obiectivul general este:

  • Sporirea cunoștințelor și asigurarea unei înțelegeri comune și lipsite de ambiguitate a legislației UE și a punerii în aplicare corecte și armonizate a acesteia în întreaga UE.
  • În plus, aceasta ar trebui să permită schimbul de informații și de experiență între statele membre și să sporească eficacitatea serviciilor fitosanitare.

Prin urmare, obiectivele formării sunt abordate pentru a îmbunătăți înțelegerea, schimbul de cunoștințe, abordările naționale și cele mai bune practici privind controalele fitosanitare.

Cursul de formare se adresează, în principal, următoarelor categorii de participanți:

  • Cursul 2 (NTFP): Funcționarii care controlează WPM importate și produsele forestiere nelemnoase și/sau care supraveghează tratarea și marcarea WPM sau care sunt responsabili cu planificarea/punerea în aplicare a controalelor oficiale asupra WPM și a produselor forestiere nelemnoase.
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estonia
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabona Portugalia
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estonia
Controale fitosanitare – produse forestiere nelemnoase