Program szkoleniowyBTSF w zakresie kontroli zdrowia roślin – produkty leśne inne niż drewno

Ogólnym celem wniosku jest:

  • Poszerzanie wiedzy i zapewnianie wspólnego i jednoznacznego zrozumienia prawodawstwa UE oraz jego prawidłowego i zharmonizowanego wdrażania w całej UE.
  • Ponadto powinno to umożliwić wymianę informacji i doświadczeń między państwami członkowskimi oraz zwiększyć skuteczność usług w zakresie zdrowia roślin.

W związku z tym cele szkolenia są ukierunkowane na poprawę zrozumienia, wymiany wiedzy, podejść krajowych i najlepszych praktyk w zakresie kontroli zdrowia roślin.

Szkolenie jest skierowane głównie do:

  • Kurs 2 (NTFP): Urzędnicy, którzy kontrolują przywożone drewniane produkty leśne i drewniane produkty leśne lub nadzorują obróbkę i znakowanie drewnianego materiału opakowaniowego lub odpowiedzialni za planowanie/wdrażanie urzędowych kontroli drewnianych produktów leśnych i innych niż drewno.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estonia
2 11/12/2023 15/12/2023 Lizboński Portugalia
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estonia
Kontrole zdrowia roślin – produkty leśne inne niż drewno