BTSF-opleidingsprogramma inzake fytosanitaire controles — Niet-houtproducten

De algemene doelstelling is:

  • Het vergroten van de kennis en het zorgen voor een gemeenschappelijk en ondubbelzinnig begrip van de EU-wetgeving en de correcte en geharmoniseerde uitvoering ervan in de hele EU.
  • Bovendien moet het de uitwisseling van informatie en ervaringen tussen de lidstaten mogelijk maken en de doeltreffendheid van fytosanitaire diensten vergroten.

Daarom zijn de doelstellingen van de opleiding gericht op het verbeteren van het begrip, de uitwisseling van kennis, nationale benaderingen en beste praktijken op het gebied van fytosanitaire controles.

De cursus is met name bedoeld voor:

  • Cursus 2 (NTFP): Functionarissen die toezicht houden op ingevoerd verpakkingsmateriaal en andere bosproducten dan hout, en/of die toezicht houden op de behandeling en markering van verpakkingsmateriaal of belast zijn met de planning/uitvoering van officiële controles op verpakkingsmateriaal en andere bosproducten dan hout.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estland
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estland
Fytosanitaire controles — andere dan houtproducten