BTSF mācību programma par augu veselības kontroli — nekoksnes meža produkti

Vispārīgais mērķis ir šāds:

  • Uzlabot zināšanas un nodrošināt vienotu un nepārprotamu izpratni par ES tiesību aktiem un to pareizu un saskaņotu īstenošanu visā ES.
  • Turklāt tam būtu jāļauj dalībvalstīm apmainīties ar informāciju un pieredzi un palielināt augu veselības pakalpojumu efektivitāti.

Tāpēc apmācības mērķi ir vērsti uz to, lai uzlabotu izpratni, zināšanu, valstu pieeju un paraugprakses apmaiņu augu veselības kontroles jomā.

Šis apmācības kurss galvenokārt ir paredzēts:

  • Kurss (NTFP): Amatpersonas, kas kontrolē importētus KAM un meža produktus, kuri nav kokmateriāli, un/vai uzrauga WPM apstrādi un marķēšanu, vai atbild par WPM un meža produktu, kas nav koksnes izstrādājumi, oficiālo kontroļu plānošanu/īstenošanu.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallina Igaunija
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabona Portugāle
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallina Igaunija
Augu veselības kontrole — meža izstrādājumi, kas nav koksnes produkti