BTSF mokymo programa augalų sveikatos kontrolės srityje. Ne medienos miško produktai

Bendras tikslas –

  • Gilinti žinias ir užtikrinti bendrą ir nedviprasmišką supratimą apie ES teisės aktus ir jų teisingą bei suderintą įgyvendinimą visoje ES.
  • Be to, ji turėtų sudaryti sąlygas valstybėms narėms keistis informacija ir patirtimi ir padidinti augalų sveikatos paslaugų veiksmingumą.

Todėl siekiama mokymo tikslų, kad būtų pagerintas supratimas, keitimasis žiniomis, nacionaliniais metodais ir geriausia patirtimi augalų sveikatos kontrolės srityje.

Kursai daugiausia skirti:

  • 2 kursas (NTFP): Pareigūnai, kurie kontroliuoja importuojamus MPM ir ne medienos miško produktus ir (arba) prižiūri MPM apdorojimą ir ženklinimą arba atsako už MPM ir ne medienos miško produktų oficialios kontrolės planavimą ir (arba) įgyvendinimą.
Ji plenarinė sesija Pradžios data 2008 m. Pabaigos data Miestas Šalis
1 15/05/2023 19/05/2023 Talinas Estija
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabona Portugalija
3 22/04/2024 26/04/2024 Talinas Estija
Augalų sveikatos kontrolė. Ne medienos miško produktai