BTSF -koulutusohjelma kasvien terveystarkastuksissa – muut metsätuotteet kuin puutuotteet

Yleistavoitteena on:

  • Lisätään tietämystä EU:n lainsäädännöstä ja sen oikeasta ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta kaikkialla EU:ssa ja tarjotaan niille yhteinen ja yksiselitteinen käsitys.
  • Lisäksi sen olisi mahdollistettava tietojen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken ja lisättävä kasvinsuojelupalvelujen tehokkuutta.

Sen vuoksi koulutuksen tavoitteina on parantaa kasvinsuojeluvalvontaa koskevien tietojen, kansallisten lähestymistapojen ja parhaiden käytäntöjen ymmärtämistä, vaihtoa.

Kurssi on suunnattu pääasiassa seuraaville:

  • Kurssi 2 (NTFP): Virkamiehet, jotka valvovat WPM-tuotteita ja muita metsätuotteita kuin puutuotteita ja/tai valvovat WPM:n käsittelyä ja merkitsemistä tai vastaavat WPM:n ja muiden metsätuotteiden virallisen valvonnan suunnittelusta tai täytäntöönpanosta.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinna Viro
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugali
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinna Viro
Kasvien terveystarkastukset – Metsätuotteet, muut kuin puutuotteet