BTSF-uddannelsesprogram vedrørende plantesundhedskontrol — andre skovprodukter end træ

Det overordnede mål er:

  • At øge kendskabet til og skabe en fælles og utvetydig forståelse af EU-lovgivningen og dens korrekte og harmoniserede gennemførelse i hele EU.
  • Desuden bør det gøre det muligt at udveksle oplysninger og erfaringer mellem medlemsstaterne og øge effektiviteten af plantesundhedstjenesterne.

Formålet med uddannelsen er derfor at forbedre forståelsen, udvekslingen af viden, nationale tilgange og bedste praksis inden for plantesundhedskontrol.

Kurset er primært rettet mod:

  • Kursus 2 (ikkehandelsrelaterede finansieringsindtægter): Embedsmænd, der kontrollerer importerede træprodukter og andre skovprodukter end træ og/eller fører tilsyn med behandlingen og mærkningen af WPM, eller som er ansvarlige for planlægning/gennemførelse af offentlig kontrol af træprodukter og andre skovprodukter end træ.
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallinn Estland
2 11/12/2023 15/12/2023 Lissabon Portugal
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallinn Estland
Plantesundhedskontrol — andre skovprodukter end træ