Programškolení BTSF v oblasti rostlinolékařských kontrol – nedřevní lesní produkty

Celkovým cílem je:

  • Zvyšování znalostí a zajištění společného a jednoznačného chápání právních předpisů EU a jejich správného a harmonizovaného provádění v celé EU.
  • Dále by měl umožnit výměnu informací a zkušeností mezi členskými státy a zvýšit účinnost rostlinolékařských služeb.

Cíle odborné přípravy jsou proto zaměřeny na zlepšení porozumění, výměnu znalostí, vnitrostátních přístupů a osvědčených postupů v oblasti rostlinolékařských kontrol.

Kurz je určen zejména pro:

  • Kurz 2 (NTFP): Úředníci, kteří kontrolují dovážené lesní produkty a nedřevní lesní produkty a/nebo dohlížejí na zpracování a označování WPM nebo kteří jsou pověřeni plánováním/prováděním úředních kontrol WPM a nedřevních lesních produktů.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 15/05/2023 19/05/2023 Tallin Estonsko
2 11/12/2023 15/12/2023 Lisabonská Portugalsko
3 22/04/2024 26/04/2024 Tallin Estonsko
Rostlinolékařské kontroly – nedřevní lesní produkty