Splošni cilj programa usposabljanja BTSF /Course za razvrščanje trupov govejega mesa je nadzornim organom držav članic omogočiti, da preverijo skladnost standardov, ki se uporabljajo v njihovih državah, s standardno lestvico Unije za razvrščanje trupov govejega mesa in jih v primeru preseganja ali podcenjevanja umerijo.

Ker je postopek razvrščanja trupov vizualna metoda, je treba zagotoviti dosledno uporabo lestvice Unije v vseh državah članicah. Da bi dosegli ta cilj, bo tečaj usposabljanja osredotočen na praktične vaje, pri katerih bodo udeleženci pozvani, naj razvrstijo nekatere trupe, tako v skupinah kot posamično. Vaje se bodo izvajale v klavnici in obratu za predelavo govejega mesa.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

  • Razvrščanje trupov govejega mesa in pravni okvir.
  • Splošni pogoji in uporaba razvrščanja trupov
  • Minimalne zahteve za razvrščanje, tehtanje in identifikacijo trupov; Lestvica Skupnosti za razvrščanje trupov goveda, starega osem mesecev ali več.
  • Pregledi na kraju samem, poročila o inšpekcijskih pregledih
  • Metoda odobritve sistema za samodejno razvrščanje govejega mesa
  • Praktični prikaz razvrstitve: določanje mesnatosti in zamaščenosti, označevanje in razvrščanje trupov, predstavitev trupov

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

  • izkušnje z nadzorom razvrščanja in kontrole klavnic
  • obdelano na funkcionalnih področjih razvrščanja trupov in nadzora klavnic
  • izkušnje z razvrščanjem trupov znotraj pristojnega organa na področjih varnosti hrane/krme, zdravja ali dobrobiti živali, zlasti na področjih, kot je nadzor klavnic
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 02/11/2022 04/11/2022 Tullamore Irska
2 30/11/2022 02/12/2022 Gent Belgija
Razvrščanje trupov govejega mesa