De algemene doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma /de cursus over de indeling van karkassen van rundvlees is de controleorganen van de lidstaten in de gelegenheid te stellen na te gaan of de in hun eigen land toegepaste normen voldoen aan de standaardschaal van de Unie voor de indeling van runderkarkassen en deze te kalibreren in geval van over- of onderwaardering.

Aangezien de indeling van karkassen een visuele methode is, moet ervoor worden gezorgd dat de schaal van de Unie in alle lidstaten op consistente wijze wordt toegepast. Om dit doel te bereiken, zal de opleiding gericht zijn op praktische oefeningen, waarbij de deelnemers zullen worden opgeroepen om een aantal karkassen in te delen, zowel in groepen als individueel. De oefeningen worden uitgevoerd in een slachthuis en in een rundvleesverwerkingsbedrijf.

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde :

  • Indeling van runderkarkassen en rechtskader.
  • Algemene voorwaarden en toepassing van de indeling van geslachte dieren
  • Minimumeisen voor de indeling, weging en identificatie van karkassen; Communautair indelingsschema voor karkassen van runderen die ten minste acht maanden oud zijn.
  • Controle ter plaatse, inspectieverslagen
  • De methode voor de toelating van geautomatiseerde indelingstechnieken voor rundvlees
  • Praktische demonstratie van de indeling : bepaling van bevleesdheid en vetbedekking, merken en indeling van karkassen, aanbiedingsvorm van de karkassen

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer de naleving van de selectiecriteria alvorens sollicitaties in te dienen of te valideren.

  • ervaring met het toezicht op de indeling en controle van slachthuizen
  • werkzaam in functionele gebieden voor de indeling van geslachte dieren en de controle van slachthuizen
  • ervaring met de indeling van karkassen binnen een bevoegde autoriteit op het gebied van de veiligheid van levensmiddelen/diervoeders, diergezondheid of dierenwelzijn, met name op gebieden als de controle van slachthuizen
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land :
1 02/11/2022 04/11/2022 Tullamore Ierland
2 30/11/2022 02/12/2022 Van Gent België
Indeling van runderkarkassen