Det overordnede mål med BTSF-uddannelsesprogrammet / klassificeringen af slagtekroppe af oksekød er at give medlemsstaternes kontrolorganer mulighed for at kontrollere, om de standarder, der anvendes i deres egne lande, er i overensstemmelse med EU-standardskalaen for klassificering af slagtekroppe af oksekød, og kalibrere dem i tilfælde af over- eller undermålsmåling.

Da klassificeringsprocessen for slagtekroppe er en visuel metode, er det nødvendigt at sikre, at EU-skalaen anvendes på en ensartet måde i alle medlemsstater. For at nå dette mål vil kurset fokusere på praktiske øvelser, hvor deltagerne vil blive bedt om at klassificere visse slagtekroppe, både i grupper og individuelt. Øvelserne vil blive gennemført på et slagteri og en kødforarbejdningsvirksomhed.

Kurset behandler følgende emner:

  • Klassificering af slagtekroppe af oksekød og retsgrundlag.
  • Almindelige betingelser og anvendelse af klassificeringen af slagtekroppe
  • Minimumskrav til klassificering, vejning og identifikation af slagtekroppe Fællesskabets handelsklasseskema for slagtekroppe af kvæg på mindst otte måneder.
  • Kontrol på stedet, inspektionsrapporter
  • Godkendelsesmetoden for automatiserede metoder til klassificering af oksekød
  • Praktisk demonstration af klassifikationen: bestemmelse af kropsbygning og fedningsgrad, mærkning og klassificering af slagtekroppe, præsentation af slagtekroppe

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

  • erfaring med tilsyn med klassificering og kontrol af slagterier
  • arbejdet i funktionelle områder for klassificering af slagtekroppe og kontrol af slagterier
  • erfaring med klassificering af slagtekroppe hos en kompetent myndighed inden for fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed eller dyrevelfærd, navnlig på områder som kontrol med slagterierne
Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 02/11/2022 04/11/2022 Tullamore Irland
2 30/11/2022 02/12/2022 Gent Belgien
Klassificering af slagtekroppe af oksekød