Antagandet av harmoniserade regler för resor med sällskapsdjur har gjort det lättare för EU-medborgare och deras hundar, katter eller illrar att åtnjuta fri rörlighet inom unionen. Detta viktiga steg möjliggjordes genom de dramatiska framsteg som gjorts i kampen mot rabies.

Vid förflyttning mellan EU-länder eller från länder utanför EU är vaccination mot rabies dokumenterad i sällskapsdjurspasset eller djurhälsointyget det enda kravet för hundar, katter och illrar att resa över EU:s gränser, med vissa undantag.

Ämnena för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om rörlighet för hundar och katter är följande:

  • Rollen för EU-godkända laboratorier för rabiesserologi.
  • EU:s lagstiftning och kontroller av handel med sällskapsdjur inom EU.
  • EU-lagstiftning om import av hundar och katter utan kommersiellt syfte från tredjeländer.
  • Kontrollerna vid gränskontrollstationer och vid resandeställen.
  • Bästa praxis för kommunikation och samarbete mellan behöriga myndigheter och andra berörda parter.
  • Bästa praxis för att upptäcka olagliga förflyttningar.

Det här utbildningsprogrammet har utformats för de profiler och befattningar som beskrivs nedan. Kontrollera att urvalskriterierna är uppfyllda innan du lämnar in eller validerar ansökningarna.

  • Vara tjänstemän från behöriga myndigheter som utsetts att ha behörighet att utforma och genomföra kontroller av transporter av hundar (import, handel eller förflyttning utan kommersiellt syfte).
  • Därför är veterinärer som arbetar vid gränskontrollstationer, på central nivå och på lokal nivå berättigade till stöd. Dessutom inbjuds tullpersonal med ansvar för kontrollerna vid gränsövergångsställena.
Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA SPANIEN
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERDAM NEDERLÄNDERNA
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA SPANIEN
Förflyttning av hundar och katter