Sprejetje usklajenih pravil o potovanju s hišnimi živalmi je državljanom EU in njihovim psom, mačkam ali belim dihurjem olajšalo uveljavljanje pravice do prostega gibanja znotraj Unije. Ta pomemben korak je omogočil dramatični napredek v boju proti steklini.

Za premike med državami EU ali iz tretjih držav je cepljenje proti steklini, dokumentirano v potnem listu za hišne živali ali veterinarskem spričevalu, edina zahteva, da psi, mačke in beli dihurji potujejo čez meje EU, z nekaterimi izjemami.

Teme programa usposabljanja BTSF /Kurize o gibanju psov in mačk so:

  • Vloga seroloških laboratorijev za steklino, ki jih je odobrila EU;
  • Zakonodaja EU in nadzor nad trgovino in gibanjem hišnih živali znotraj EU;
  • Zakonodajo EU o uvozu in netrgovskih premikih psov in mačk iz tretjih držav;
  • Nadzor na mejnih kontrolnih točkah in na vstopnih točkah za potnike;
  • Najboljše prakse pri komunikaciji in sodelovanju med pristojnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi;
  • Najboljše prakse pri odkrivanju nezakonitih gibanj.

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

  • Biti uradniki pristojnih organov, pooblaščeni za oblikovanje in izvajanje nadzora nad premiki psov (uvoz, trgovina z njimi ali nekomercialni premiki).
  • Zato so veterinarji, ki delajo na mejnih kontrolnih točkah na centralni in lokalni ravni, upravičeni. Poleg tega so vabljeni carinski uslužbenci, odgovorni za kontrole na vstopnih točkah za potnike.
Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA ŠPANIJA
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERDAM NIZOZEMSKEM
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA ŠPANIJA
Premiki psov in mačk