Prijatie harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa cestovania so spoločenskými zvieratami uľahčilo občanom EÚ a ich psom, mačkam alebo fretkám využívať slobodu pohybu v rámci Únie. Tento významný krok umožnil dramatický pokrok v boji proti besnote.

V prípade premiestňovania medzi krajinami EÚ alebo z krajín mimo EÚ je vakcinácia proti besnote zdokumentovaná v pase pre spoločenské zvieratá alebo v certifikáte zdravia zvierat jedinou požiadavkou, aby psy, mačky a fretky cestovali cez hranice EÚ, s určitými výnimkami.

Témy programu odbornej prípravy BTSF /kurzy o premiestňovaní psov a mačiek sú:

  • Úloha sérologických laboratórií schválených EÚ pre besnotu;
  • Právne predpisy a kontroly EÚ týkajúce sa obchodu a premiestňovania spoločenských zvierat v rámci EÚ;
  • Právne predpisy EÚ o dovoze a nekomerčnom premiestňovaní psov a mačiek z tretích krajín;
  • Kontroly na hraničných inšpekčných staniciach a na miestach vstupu cestujúcich;
  • Najlepšie postupy v oblasti komunikácie a spolupráce medzi príslušnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami;
  • Najlepšie postupy pri odhaľovaní nezákonných pohybov.

Táto odborná príprava je určená pre profily a pracovné miesta opísané ďalej. Pred predložením alebo potvrdením žiadostí overte súlad s výberovými kritériami.

  • Byť úradníkmi z príslušných orgánov, ktorí sú poverení kompetenciami pri navrhovaní a vykonávaní kontrol premiestňovania psov (dovoz, obchod alebo nekomerčné premiestňovanie).
  • Veterinárni lekári pracujúci na hraničných inšpekčných staniciach, na ústrednej a miestnej úrovni sú preto oprávnení. Okrem toho sú pozvaní colníci zodpovední za kontroly na miestach vstupu cestujúcich.
Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA ŠPANIELSKO
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERDAM HOLANDSKO
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA ŠPANIELSKO
Premiestňovanie psov a mačiek