Przyjęcie zharmonizowanych przepisów dotyczących podróżowania ze zwierzętami domowymi ułatwiło obywatelom UE i ich psom, kotom i fretkom korzystanie ze swobody przemieszczania się w obrębie Unii. Ten znaczący krok był możliwy dzięki dramatycznym postępom w walce ze wścieklizną.

W przypadku przemieszczania między państwami UE lub z państw trzecich szczepienia przeciwko wściekliźnie udokumentowane w paszporcie dla zwierząt domowych lub świadectwie zdrowia zwierząt są jedynym wymogiem, aby psy, koty i fretki przemieszczały się przez granice UE, z pewnymi wyjątkami.

Tematy programu szkoleniowego BTSF /Course on Movement of ps and kots to:

  • Rola zatwierdzonych przez UE laboratoriów serologicznych wścieklizny;
  • Prawodawstwo UE i kontrole dotyczące handlu i przemieszczania zwierząt domowych w UE;
  • Prawodawstwo UE dotyczące przywozu psów i kotów o charakterze niehandlowym z państw trzecich;
  • Kontrole w punktach kontroli granicznej i w punktach wjazdu dla podróżnych;
  • Najlepsze praktyki w zakresie komunikacji i współpracy między właściwymi organami i innymi zainteresowanymi stronami;
  • Najlepsze praktyki w zakresie wykrywania nielegalnego przemieszczania się.

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

  • Być funkcjonariuszami właściwych organów wyznaczonych do posiadania kompetencji w zakresie projektowania i wdrażania kontroli przemieszczania psów (przywozu, handlu lub przemieszczania o charakterze niehandlowym).
  • W związku z tym kwalifikują się lekarze weterynarii pracujący w punktach kontroli granicznej, na szczeblu centralnym i lokalnym. Ponadto zaprasza się pracowników celnych odpowiedzialnych za kontrole w punktach wjazdu dla podróżnych.
Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA HISZPANIA
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERDAM NIDERLANDÓW
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA HISZPANIA
Przemieszczanie psów i kotów