De vaststelling van geharmoniseerde regels voor reizen met gezelschapsdieren heeft het voor EU-burgers en hun honden, katten of fretten gemakkelijker gemaakt om vrij te reizen binnen de Unie. Deze belangrijke stap werd mogelijk gemaakt door de dramatische vooruitgang in de strijd tegen rabiës.

Voor verplaatsingen tussen EU-landen of uit niet-EU-landen is vaccinatie tegen rabiës in het huisdierenpaspoort of het diergezondheidscertificaat de enige vereiste voor honden, katten en fretten om de EU-grenzen te overschrijden, met bepaalde uitzonderingen.

De thema’s van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over het verkeer van honden en katten zijn :

  • De rol van de door de EU erkende laboratoria voor rabiësserologie;
  • EU-wetgeving en -controles inzake de handel in en het verkeer van gezelschapsdieren binnen de EU;
  • EU-wetgeving inzake de invoer en het niet-commerciële verkeer van honden en katten uit derde landen;
  • De controles aan grensinspectieposten en aan de toegangspunten van reizigers;
  • Beste praktijken op het gebied van communicatie en samenwerking tussen bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden;
  • Beste praktijken voor het opsporen van illegale verplaatsingen.

Dit opleidingsprogramma is ontwikkeld voor onderstaande profielen en functies. Controleer de naleving van de selectiecriteria alvorens sollicitaties in te dienen of te valideren.

  • Zijn functionarissen van bevoegde autoriteiten die zijn aangewezen om bevoegd te zijn voor het ontwerp en de uitvoering van de controles op het verkeer van honden (invoer, handel in of niet-commercieel verkeer).
  • Dierenartsen die werkzaam zijn bij grensinspectieposten, op centraal en lokaal niveau komen dan ook in aanmerking. Daarnaast wordt het douanepersoneel dat verantwoordelijk is voor de controles op de Traveller Points of Entry uitgenodigd.
Zitting Startdatum Einddatum Stad Land:
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA SPANJE,
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERDAM NEDERLAND
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA SPANJE
Verplaatsing van honden en katten