Saskaņotu noteikumu pieņemšana par ceļošanu ar lolojumdzīvniekiem ir atvieglojusi ES pilsoņiem un viņu suņiem, kaķiem vai mājas seskiem brīvu pārvietošanos Savienībā. Šis nozīmīgais solis bija iespējams, pateicoties dramatiskajam progresam, kas panākts cīņā pret trakumsērgu.

Veicot pārvietošanu starp ES valstīm vai no trešām valstīm, lolojumdzīvnieka pasē vai veterinārajā sertifikātā dokumentētā vakcinācija pret trakumsērgu ir vienīgā prasība suņiem, kaķiem un mājas seskiem ceļot pāri ES robežām ar dažiem izņēmumiem.

BTSF mācību programmas/Ceļojumu par suņu un kaķu pārvietošanu temati ir šādi:

  • ES apstiprināto trakumsērgas seroloģijas laboratoriju loma;
  • ES tiesību akti un kontrole attiecībā uz tirdzniecību un lolojumdzīvnieku pārvietošanu Eiropas Savienībā;
  • ES tiesību akti par suņu un kaķu importu un nekomerciālu pārvietošanu no trešām valstīm;
  • Kontroles robežkontroles punktos un ceļotāju ievešanas punktos;
  • Paraugpraksi saziņā un sadarbībā starp kompetentajām iestādēm un citām ieinteresētajām personām;
  • Paraugprakse nelikumīgas pārvietošanās atklāšanā.

Šī apmācības programma ir izstrādāta turpmāk norādītajiem darbiniekiem un speciālistiem. Pirms pieteikumu iesniegšanas vai validēšanas pārbaudiet atbilstību atlases kritērijiem.

  • Jābūt kompetento iestāžu amatpersonām, kurām ir kompetence suņu pārvietošanas (importa, tirdzniecības vai nekomerciālas pārvietošanas) kontroles izstrādē un īstenošanā.
  • Tāpēc tiesības saņemt atbalstu ir veterinārārstiem, kas strādā robežkontroles punktos centrālā un vietējā līmenī. Turklāt tiek uzaicināti muitas darbinieki, kas atbild par kontroli ceļotāju ievešanas punktos.
Sesija Sākuma datums Beigu datums Pilsēta Valsts
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA SPĀNIJA
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERDAMA NĪDERLANDE
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA SPĀNIJA
Suņu un kaķu pārvietošana