Lemmikkieläinten kanssa matkustamista koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen hyväksyminen on helpottanut EU:n kansalaisten ja heidän koiriensa, kissojensa tai frettien vapaata liikkuvuutta unionissa. Raivotaudin torjunnassa saavutetut dramaattiset edistysaskeleet mahdollistivat tämän merkittävän askeleen.

EU-maiden välillä tai EU:n ulkopuolisista maista tapahtuvissa kuljetuksissa raivotautirokotukset, jotka on merkitty lemmikkieläinpassiin tai eläinterveystodistukseen, ovat koirien, kissojen ja frettien osalta ainoa vaatimus, jonka mukaan koirien, kissojen ja frettien on matkustettava EU:n rajojen yli.

BTSF-koulutusohjelman ja koirien ja kissojen liikkumista koskevan kurssin aiheet ovat seuraavat:

  • EU:n hyväksymien raivotaudin serologisten laboratorioiden rooli;
  • EU:n lainsäädäntö ja valvonta EU:n sisäisessä kaupassa ja lemmikkieläimissä;
  • Koirien ja kissojen tuontia ja muita kuin kaupallisia siirtoja kolmansista maista koskeva EU:n lainsäädäntö;
  • Tarkastukset rajatarkastusasemilla ja matkustajien maahantulopaikoissa;
  • Toimivaltaisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien välisen viestinnän ja yhteistyön parhaat käytännöt;
  • Parhaat käytännöt laittomien siirtojen havaitsemiseksi.

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

  • Oltava toimivaltaisten viranomaisten virkamiehiä, joilla on pätevyys koirien siirtojen (tuonti, kauppa tai ei-kaupalliset kuljetukset) valvonnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.
  • Näin ollen rajatarkastusasemilla, keskustasolla ja paikallisella tasolla työskentelevät eläinlääkärit ovat tukikelpoisia. Lisäksi kutsutaan tullihenkilöstöä, joka vastaa matkustajien maahantulopaikkojen tarkastuksista.
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA ESPANJA
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERDAM ALANKOMAAT
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA ESPANJA
Koirien ja kissojen siirrot