Η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τα ταξίδια με ζώα συντροφιάς διευκόλυνε τους πολίτες της ΕΕ και τους σκύλους, γάτες ή νυφίτσες τους να απολαύουν της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ένωσης. Αυτό το σημαντικό βήμα κατέστη δυνατό χάρη στη δραματική πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση της λύσσας.

Για μετακινήσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ ή από χώρες εκτός ΕΕ, ο εμβολιασμός κατά της λύσσας που τεκμηριώνεται στο διαβατήριο ζώου συντροφιάς ή στο πιστοποιητικό υγείας των ζώων είναι η μόνη απαίτηση για τους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες να ταξιδεύουν πέραν των συνόρων της ΕΕ, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Τα θέματα του προγράμματος κατάρτισης BTSF /μαθημάτων για τη μετακίνηση σκύλων και γατών είναι τα εξής:

  • Τον ρόλο των εγκεκριμένων από την ΕΕ εργαστηρίων ορολογίας για τη λύσσα·
  • Νομοθεσία της ΕΕ και έλεγχοι σχετικά με το εμπόριο και τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός της ΕΕ·
  • Νομοθεσία της ΕΕ για τις εισαγωγές και τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων και γατών από τρίτες χώρες·
  • Τους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και στα σημεία εισόδου ταξιδιωτών·
  • Βέλτιστες πρακτικές στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών·
  • Βέλτιστες πρακτικές για τον εντοπισμό των παράνομων μετακινήσεων.

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για τα προφίλ και τις θέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ελέγξτε τη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλογής πριν από την υποβολή ή την επικύρωση των αιτήσεων.

  • Να είναι υπάλληλοι των αρμόδιων αρχών που έχουν οριστεί ως αρμόδιοι για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ελέγχων στις μετακινήσεις σκύλων (εισαγωγές, εμπορικές συναλλαγές ή μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις).
  • Ως εκ τούτου, οι κτηνίατροι που εργάζονται σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο είναι επιλέξιμοι. Επιπλέον, προσκαλούνται οι τελωνειακοί υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για τους ελέγχους στα σημεία εισόδου ταξιδιωτών
Ολομέλειας Ημερομηνία έναρξης Τελική ημερομηνία Πόλη Χώρα
14 11/10/2022 14/10/2022 ΜΆΛΑΓΑ ΙΣΠΑΝΊΑ
15 15/11/2022 18/11/2022 ΆΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΚΆΤΩ ΧΏΡΕΣ
16 13/12/2022 16/12/2022 ΜΆΛΑΓΑ ΙΣΠΑΝΊΑ
Μετακίνηση σκύλων και γατών