Přijetí harmonizovaných pravidel pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu usnadnilo občanům EU a jejich psům, kočkám nebo fretkám svobodu pohybu v rámci Unie. Tento významný krok byl umožněn dramatickým pokrokem v boji proti vzteklině.

Pokud jde o přesuny mezi zeměmi EU nebo ze zemí mimo EU, očkování proti vzteklině zdokumentované v pase pro zvířata v zájmovém chovu nebo veterinárním osvědčení je jediným požadavkem, aby psi, kočky a fretky mohli cestovat přes hranice EU, s určitými výjimkami.

Témata vzdělávacího programu BTSF /Course o pohybu psů a koček jsou:

  • Úloha laboratoří pro sérologii vztekliny schválených EU;
  • Právní předpisy a kontroly EU týkající se obchodu a pohybu zvířat v zájmovém chovu v rámci EU;
  • Právní předpisy EU týkající se dovozu a neobchodních přesunů psů a koček ze třetích zemí;
  • Kontroly na stanovištích hraniční kontroly a v místech vstupu cestujících;
  • Osvědčené postupy v oblasti komunikace a spolupráce mezi příslušnými orgány a dalšími zúčastněnými stranami;
  • Osvědčené postupy při odhalování nezákonných pohybů.

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

  • Být úředníky příslušných orgánů určenými k tomu, aby měli pravomoci v oblasti navrhování a provádění kontrol přesunů psů (dovoz, obchod nebo neobchodní přesuny).
  • Veterinární lékaři pracující na stanovištích hraniční kontroly na ústřední a místní úrovni jsou proto způsobilí. Kromě toho jsou přizváni pracovníci celních orgánů odpovědní za kontroly v místech vstupu.
Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
14 11/10/2022 14/10/2022 MALAGA ŠPANĚLSKO
15 15/11/2022 18/11/2022 AMSTERODAM NIZOZEMSKO
16 13/12/2022 16/12/2022 MALAGA ŠPANĚLSKO
Přemísťování psů a koček